خدمات و تعمیرات

کلیه محصولات خریداری شده از این شرکت دارای ده سال خدمات پس از فروش می باشند.
همچنین تعمیرات تخصصی انواع پمپ های صنعتی، الکتروموتور، گیربکس، ژنراتور، فن و …. با هماهنگی با واحد فنی این مجموعه پذیرفته می شود.