محصولات - الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی با پروانه استیل

  توضیحات

  الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی با پروانه استیل

  EBARA 3D

  Centrifugal Pumps in cast iron with AISI 304, Impeller

  مناسب برای افزایش فشار، سیرکولاسیون آب، سیستمهای شستشو، مصارف صنعتی، آبیاری و کشاورزی

  Ebara-Centrifugal-Pump-3D-GENERAL

  پمپ:

  در این قسمت اطلاعات فنی مربوط به پمپ لیست شده است

  مشخصات سیال:

  نوع مایع: آب تمیز
  محدوده دما: 5 – تا 90 درجه سانتیگراد
  حداکثر فشار: 10 بار

  ساختار:

  پروانه : سانتریفیوژ بسته
  نوع آبندی: سیل مکانیکی
  یاتاقان: بلبرینگ دور و بسته
  قطرفلنچ مکش (mm ) : Flange DN 50,65,80
  قطر فلنچ رانش (mm ) : Flange DN 32,40,50,65

  جنس:

  استیل 304 برای مدلهای 32 , 40 , 50
  استیل 316 برای مدل 65
  کاسه سیل: استیل 316
  شفت : استیل 304
  واسطه : آلومینیوم / چدن
  مکانیکال سیل : Ceramic/Carbon/NBR

  موتور:

  در این قسمت اطلاعات فنی مربوط به موتور عنوان شده است
  دور موتور: 2900 rpm
  کلاس عایقبندی: F
  درجه محافظت: IP 55
  خازن توکار
  فرکانس (Hz): 50
  جنس پوسته: آلومینیوم
  پایه نگهدارنده : آلومینیوم استیل

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-الکتروپمپ

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-سانتریفوژ

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-چدنی

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-Centrifugal

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-Pumps

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-cast iron

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-AISI 304

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-افزایش فشار

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-سیرکولاسیون آب

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-مصارف صنعتی

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-آبیاری

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-کشاورزی

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-پمپ

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-مشخصات سیال

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-نوع مایع

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-آب تمیز

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-ابارا

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-پمپ ابارا

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-ebara

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-ebara pump

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-حداکثر فشار

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-پروانه

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-سانتریفیوژ بسته

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-نوع آبندی

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-سیل مکانیکی

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-یاتاقان

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-بلبرینگ دور و بسته

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-بلبرینگ بسته

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-قطرفلنچ مکش

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-قطر فلنچ رانش

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-Flange DN

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-استیل 316

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-کاسه سیل

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-آلومینیوم

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-Ceramic

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-Carbon

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-NBR

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-کلاس عایقبندی

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-درجه محافظت

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-IP 55

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-خازن

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-فرکانس

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-جنس پوسته

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-پایه نگهدارنده

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D(.) 32-1601.5 (M)

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D(.) 40-1251.5 (M)

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D(.) 40-1603.0

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D(.) 40-2005.5

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D(.) 50-1253.0

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D 32-2003.0

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D(.) 32-2003.0

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D(.) 32-2004.0

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D 32-2007.5

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D 40-1603.0

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D 40-2005.5

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D 50

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D 50-1253.0

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D 50-1254.0

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D 65-1254.0

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3D 65-1257,5

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3DS 32-1251.1

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3DS 32-1601.5

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3DS 40-1251.5

  Ebara-Centrifugal-Pump 3D-3DS 32

  Ebara-Centrifugal-Pump-3D-3DS 40-20011

  از جمله مدلهای این نوع پمپ عبارتست از :

  3D(.)(.) 32-125/1.1 (M)
  3D(.) 32-160/1.5 (M)
  3D(.) 32-160/2.2 (M)
  3D(.) 32-200/3.0
  3D(.) 32-200/4.0
  3D(.) 32-200/7.5
  3D(.) 40-125/1.5 (M)
  3D(.) 40-125/2.2 (M)
  3D(.) 40-160/3.0
  3D(.) 40-160/4.0
  3D(.) 40-200/5.5
  3D(.) 40-200/7.5
  3D(.) 40-200/1 1
  3D(.) 50-125/2.2 (M)
  3D(.) 50-125/3.0
  3D(.) 50-125/4.0
  3D(.) 50-125/4.0
  3D(.) 50-160/7.5
  3D(.) 50-200/9.2
  3D(.) 50-200/1 1
  3D(.) 50-200/1 5
  3D(.) 65-125/4.0
  3D(.) 65-125/5.5
  3D(.) 65-125/7.5
  3D(.) 65-160/7.5
  3D(.) 65-160/9.2
  3D(.) 65-160/1 1
  3D(.) 65-160/15
  3D(.) 65-200/1 5
  3D(.) 65-200/18.5
  3D(.) 65-200/22
  3D 32-
  3D 32-200/3.0
  3D 32-200/4.0
  3D 32-200/7.5
  3D 40-
  3D 40-160/3.0
  3D 40-160/4.0
  3D 40-200/5.5
  3D 40-200/7.5
  3D 40-200/11
  3D 50-
  3D 50-125/3.0
  3D 50-125/4.0
  3D 50-160/5.5
  3D 50-160/7.5
  3D 50-200/9.2
  3D 50-200/11
  3D 65-125/4.0
  3D 65-125/5,5
  3D 65-125/7,5
  3D 65-160/7,5
  3D 65-160/9,2
  3D 65-160/11
  3D 50-200/15
  3D 65-160/15
  3D 65-200/15
  3D 65-
  3D 65-200/22
  3DS 32-125/1.1
  3DS 32-160/1.5
  3DS 32-160/2.2
  3DS 40-125/1.5
  3DS 40-125/2.2
  3DS 50-125/2.2
  3DS 32-
  3DS 32-
  3DS 65-
  3DS 40-200/11
  3DS 50-200/1 1
  3DS 50-200/1 5
  3DS 65-160/1 1
  3DS 65-160/15
  3DS 37-
  3DS 40-
  3DS 50
  3DS 65
  3DP 32
  3DP 40
  3DP 40-200/11
  3DP 50-200/11
  3DP 50-200/15
  3DP 65
  3DP 65-160/11
  3DP 65-160/15
  3DP 65-200/15
  3DP 65-200/22
  3DS 32-1 25/1.1
  3DS 32-160/1.5
  3DS 32-160/2.2
  3DS 32-200/3.0
  3DS 32-200/4.0
  3DS 32-200/7.5
  3DS 40-125/1.5
  3DS 40-125/2.2
  3DS 40-160/3.0
  3DS 40-160/4.0
  3DS 40-200/5.5
  3DS 40-200/7.5
  3DS 40-200/11
  3DS 50-125/2.2
  3DS 50-125/3.0
  3DS 50-125/4.0
  3DS 50-160/5.5
  3DS 50-160/7.5
  3DS 50-200/9.2
  3DS 50-200/1 1
  3DS 50-200/15
  3DS 65-125/4.0
  3DS 65-125/5.5
  3DS 65-125/7.5
  3DS 65-160/7.5
  3DS 65-160/9.2
  3DS 65-160/11
  3DS 65-160/15
  3DS 65-200/15
  3DS 65-200/18.5
  3DS 65-200/22
  3DP 32-125/1.1
  3DP 32-160/1.5
  3DP 32-160/2.2
  3DP 32-200/3.0
  3DP 32-200/4.0
  3DP 32-200/7.5
  3DP 40-125/1.5
  3DP 40-125/2.2
  3DP 40-160/3.0
  3DP 40-160/4.0
  3DP 40-200/5.5
  3DP 40-200/7.5
  3DP 40-200/1 1
  3DP 50-125/2.2
  3DP 50-125/3.0
  3DP 50-125/4.0
  3DP 50-160/5.5
  3DP 50-160/7.5
  3DP 50-200/9.2
  3DP 50-200/1 1
  3DP 50-200/1 5
  3DP 65-125/4.0
  3DP 65-125/5.5
  3DP 65-160/7.5
  3DP 65-160/9.2
  3DP 65-160/11
  3DP 65-160/15
  3DP 65-200/1 5
  3DP 65-200/18.5
  3DP 65-200/22
  3D4 32-125/0.25
  3D4 32-160/0.37R
  3D4 32-160/0.37
  3D4 32-200/0.55R
  3D4 32-200/0.55
  3D4 32-200/0.75
  3D4 40-125/0.37R
  3D4 40-125/0.37
  3D4 40-160/0.55R
  3D4 40-160/0.55
  3D4 40-200/1.1R
  3D4 40-200/1.1
  3D4 40-200/1.5
  3D4 50-125/0.55R
  3D4 50-125/0.55
  3D4 50-160/1.1R
  3D4 50-160/1.1
  3D4 50-200/1.5R
  3D4 50-200/1.5
  3D4 50-200/2.2
  3D4 65-125/0.55
  3D4 65-125/0.75
  3D4 65-125/1.1
  3D4 65-160/1.1
  3D4 65-160/1.5
  3D4 65-160/2.2
  3D4 65-200/2.2R
  3D4 65-200/2.2
  3D4 65-200/3
  3DS4 32-125/0.25
  3DS4 32-160/0.37R
  3DS4 32-160/0.37
  3DS4 32-200/0.55R
  3DS4 32-200/0.55
  3DS4 32-200/0.75
  3DS4 40-125/0.37R
  3DS4 40-125/0.37
  3DS4 40-160/0.55R
  3DS4 40-160/0.55
  3DS4 40-200/1.1R
  3DS4 40-200/1.1
  3DS4 40-200/1.5
  3DS4 50-125/0.55R
  3DS4 50-125/0.55
  3DS4 50-160/1.1R
  3DS4 50-160/1.1
  3DS4 50-200/1.5R
  3DS4 50-200/1.5
  3DS4 65-125/0.55
  3DS4 65-125/0.75
  3DS4 65-125/1.1
  3DS4 65-160/1.1
  3DS4 65-160/1.5
  3DS4 50-200/2.2
  3DS4 65-160/2.2
  3DS4 65-200/2.2R
  3DS4 65-200/2.2
  3DS4 65-200/3
  3DP4 32-125/0.25
  3DP4 32-160/0.37R
  3DP4 32-160/0.37
  3DP4 32-200/0.55R
  3DP4 32-200/0.55
  3DP4 32-200/0.75
  3DP4 40-125/0.37R
  3DP4 40-125/0.37
  3DP4 40-160/0.55R
  3DP4 40-160/0.55
  3DP4 40-200/1.1R
  3DP4 40-200/1.1
  3DP4 40-200/1.5
  3DP4 50-125/0.55R
  3DP4 50-125/0.55
  3DP4 50-160/1.1R
  3DP4 50-160/1.1
  3DP4 50-200/1.5R
  3DP4 50-200/1.5
  3DP4 50-200/1.5
  3DP4 65-125/0.55
  3DP4 65-125/0.75
  3DP4 65-125/1.1
  3DP4 65-160/1.1
  3DP4 65-160/1.5
  3DP4 65-160/2.2
  3DP4 65-200/2.2R
  3DP4 65-200/2.2
  3DP4 65-200/3
  3DS4 32-125/0.25
  3DS4 32-160/0.37R
  3DS4 32-160/0.37
  3DS4 32-200/0.55R
  3DS4 32-200/0.55
  3DS4 32-200/0.75
  3DS4 40-125/0.37R
  3DS4 40-125/0.37
  3DS4 40-160/0.55R
  3DS4 40-160/0.55
  3DS4 40-200/1.1R
  3DS4 40-200/1.1
  3DS4 40-200/1.5
  3DS4 50-125/0.55R
  3DS4 50-125/0.55
  3DS4 50-160/1.1R
  3DS4 50-160/1.1
  3DS4 50-200/1.5R
  3DS4 50-200/1.5
  3DS4 50-200/2.2
  3DS4 65-125/0.55
  3DS4 65-125/0.75
  3DS4 65-125/1.1
  3DS4 65-160/1.1
  3DS4 65-160/1.5
  3DS4 65-160/2.2
  3DS4 65-200/2.2R
  3DS4 65-200/2.2
  3DS4 65-200/3
  3DP4 32-125/0.25
  3DP4 32-160/0.37R
  3DP4 32-160/0.37
  3DP4 32-200/0.55R
  3DP4 32-200/0.55
  3DP4 32-200/0.75
  3DP4 40-125/0.37R
  3DP4 40-125/0.37
  3DP4 40-160/0.55R
  3DP4 40-160/0.55
  3DP4 40-200/1.1R
  3DP4 40-200/1.1
  3DP4 40-200/1.5
  3DP4 50-125/0.55R
  3DP4 50-125/0.55
  3DP4 50-160/1.1R
  3DP4 50-160/1.1
  3DP4 50-200/1.5R
  3DP4 50-200/1.5
  3DP4 50-200/2.2
  3DP4 65-125/0.55
  3DP4 65-125/0.75
  3DP4 65-125/1.1
  3DP4 65-160/1.1
  3DP4 65-160/1.5
  3DP4 65-160/2.2
  3DP4 65-200/2.2R
  3DP4 65-200/2.2
  3DP4 65-200/3
  3D4 32-125/0.25
  3D4 32-160/0.37R
  3D4 32-160/0.37
  3D4 32-200/0.55R
  3D4 32-200/0.55
  3D4 32-200/0.75
  3D4 40-125/0.37R
  3D4 40-125/0.37
  3D4 40-160/0.55R
  3D4 40-160/0.55
  3D4 40-200/1.1R
  3D4 40-200/1.1
  3D4 40-200/1.5
  3D4 50-125/0.55R
  3D4 50-125/0.55
  3D4 50-160/1.1R
  3D4 50-160/1.1
  3D4 50-200/1.5R
  3D4 50-200/1.5
  3D4 50-200/2.2
  3D4 65-125/0.55
  3D4 65-125/0.75
  3D4 65-125/1.1
  3D4 65-160/1.1
  3D4 65-160/1.5
  3D4 65-160/2.2
  3D4 65-200/2.2R
  3D4 65-200/2.2
  3D4 65-200/3
  3DS4 32-125/0.25
  3DS4 32-160/0.37R
  3DS4 32-160/0.37
  3DS4 32-200/0.55R
  3DS4 32-200/0.55
  3DS4 32-200/0.75
  3DS4 40-125/0.37R
  3DS4 40-125/0.37
  3DS4 40-160/0.55R
  3DS4 40-160/0.55
  3DS4 40-200/1.1R
  3DS4 40-200/1.1
  3DS4 40-200/1.5
  3DS4 50-125/0.55R
  3DS4 50-125/0.55
  3DS4 50-160/1.1R
  3DS4 50-160/1.1
  3DS4 50-200/1.5R
  3DS4 50-200/1.5
  3DS4 50-200/2.2
  3DS4 65-125/0.55
  3DS4 65-125/0.75
  3DS4 65-125/1.1
  3DS4 65-160/1.1
  3DS4 65-160/1.5
  3DS4 65-160/2.2
  3DS4 65-200/2.2R
  3DS4 65-200/2.2
  3DS4 65-200/3
  3D4 32-125/0.25
  3D4 32-160/0.37R
  3D4 32-160/0.37
  3D4 32-200/0.55R
  3D4 32-200/0.55
  3D4 32-200/0.75
  3D4 40-125/0.37R
  3D4 40-125/0.37
  3D4 40-160/0.55R
  3D4 40-160/0.55
  3D4 40-200/1.1R
  3D4 40-200/1.1
  3D4 40-200/1.5
  3D4 50-125/0.55R
  3D4 50-125/0.55
  3D4 50-160/1.1R
  3D4 50-160/1.1
  3D4 50-200/1.5R
  3D4 50-200/1.5
  3D4 50-200/2.2
  3D4 65-125/0.55
  3D4 65-125/0.75
  3D4 65-125/1.1
  3D4 65-160/1.1
  3D4 65-160/1.5
  3D4 65-160/2.2
  3D4 65-200/2.20R
  3D4 65-200/2.2
  3D4 65-200/3
  شرکت همراه صنعت , نماینده فروش و وارد کننده انواع الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی با پروانه استیل در برندهای مختلف و معروف جهانی با لیست قیمت قابل رقابت , سالهاست که در عرصه صنعت کشور فعالیت دارد. جهت انتخاب صحیح و دریافت قیمت و خرید پمپ مناسب با کارشناسان این مجموعه مشاوره بفرمایید . این مجموعه افتخار دارد که با تامین و فروش انواع مختلف پمپ به شرکتهای فعال کشور در عرصه پیشرفت صنعت ایران عزیزمان گامهای بلندی برداشته است.

  تماس با همراه صنعت