پمپ چیست

پمپ وسیله ای است که با عمل مکانیکی، مایعات (مایعات یا گاز) یا گاهی اوقات مایع را حرکت می دهد. پمپ ها را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد که بر اساس روش استفاده شده برای انتقال مایعات، پمپ های مستقیم، جابجایی مثبت و پمپ های گرانشی هستند.
پمپ ها با استفاده از برخی مکانیزم (معمولا سوار و یا دوار) عمل می کنند و برای انجام کار مکانیکی در حال حرکت مایع انرژی مصرف می کنند. پمپ ها از طریق بسیاری از منابع انرژی، از جمله عملیات دستی، برق، موتورها و یا قدرت باد، برای استفاده در صنایع مختلف استفاده می گردد.
پمپ های مکانیکی در طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی مانند پمپاژ آب از چاه ها، فیلتر آکواریوم، فیلتر کردن فاضلاب و هوادهی، در صنعت ماشین برای آب خنک سازی و تزریق سوخت، در صنعت انرژی برای پمپاژ نفت و گاز طبیعی و یا برای خنک کننده عملی برج ها در صنعت پزشکی، پمپ ها برای فرایندهای بیوشیمیایی در حال توسعه و تولید پزشکی استفاده می شود.
هنگامی که یک پوشش شامل تنها یک پروانه چرخشی است، آن را یک پمپ تک مرحله نامیده می شود. هنگامی که یک پوشش دارای دو یا چند پروانه چرخشی است، پمپ دو مرحله ای یا چند مرحله ای نامیده می شود.
پمپ های مکانیکی ممکن است در سیال هایی که پمپاژ می شوند یا خارج از مایع قرار می گیرند غوطه ور شوند.
پمپ ها را می توان با روش جابجایی آنها در پمپ های جابجایی مثبت، پمپ های سرعت، پمپ های گرانشی، پمپ های بخار و پمپ های بدون فشار طبقه بندی کرد. دو نوع اساسی پمپ وجود دارد: جابجایی مثبت و گریز از مرکز.
اگر چه پمپ های جریان محوری اغلب به عنوان یک نوع جداگانه طبقه بندی می شوند، اما اساسا همان اصول عملیاتی پمپ های سانتریفیوژ هستند.

انواع پمپ

1- پمپ‌های دینامیکی
o پمپ گریز از مرکز
o پمپ محوری
2- پمپ‌های جابجایی مثبت
o پمپ‌های رفت و برگشتی
o پمپ‌های چرخ دنده‌ای (Gear Pumps)

انواع پمپ از لحاظ کاربرد

o پمپ‌های بهداشتی (Sanitary Pumps)
o پمپ‌های فاضلاب (Wastewater Pumps)
o پمپ‌های شناور (Immersible Pumps)
o پمپ‌های نصب در سوراخ عمیق (Borehole Pumps)
o پمپ‌های دوزینگ (Dosing Pumps)

انواع پمپ بصورت تخصصی

1- پمپ های دیافراگمی
2- پمپ های تخلیه بشکه
3- پمپ دوزینگ یا مترینگ پمپ ها
4- پمپ های دنده ای
5- لوب پمپ
6- مونو پمپ
7- پمپ های اسکرو
8- پمپ سیرکولاتور خطی
9- پمپ های شناور آب
10- پمپ های طبقاتی
11- پمپ های کف کش
12- پمپ های لجن کش

توضیح هریک از این پمپ حتی اگر بخواهیم بصورت خیلی مختصر توضیح داده شود از حوصله این مبحث خارج است و ما فقط به نام آنها اشاره نمودیم. در ذیل و قسمتهای مختلف سایت تعدادی از پمپ ها بصورت کامل تری در موردشان بحث شده است.