شرایط و ضوابط

ورود به سایت همراه صنعت پارس و استفاده از خدمات سایت به معنای آگاهی از شرایط و قوانین همراه صنعت پارس و پذیرفتن این قوانین و ضوابط است.

قوانین عمومی: سایت همراه صنعت پارس کاملاً با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک و قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده منطبق است و استفاده از خدمات سایت مذکور به معنای پذیرش تمامی این قوانین است.

تعریف کاربر: در سایت همراه صنعت پارس کاربر به هر فردی اطلاق می گردد که به نحوی از خدمات سایت بهره می برد.

نظرات کاربران: در هر صفحه کاربران محترم می توانند نظرات خود را در مورد محتوا یا محصول در کادر مخصوص درج نمایند، این نظرات بعد از بررسی و انطباق با سیاست ها و قوانین سایت به نمایش عمومی در خواهد آمد؛ بدیهی است در صورت ناهماهنگی نظر با ضوابط سایت متاسفانه از نمایش آن معذور خواهیم بود.