محصولات - دوزینگ پمپ گراندفوس Grundfos

توضیحات

دوزینگ پمپ گراندفوس Grundfos

خرید فروش قیمت دوزینگ پمپ گراندفوس
فروش دوزینگ پمپ گرندفوس، فروش قطعه یدکی دوزینگ پمپ آلدوز گراندفوس – شرکت همراه صنعت پارس

شرکت پمپ آلدوز گراندفوس، یکی از قدیمی ترین سازندگان دوزینگ پمپ در دنیا می باشد. ساخت دوزینگ پمپ توسط این شرکت با دقت و کیفیت بسیار بالا صورت گرفته و همین امر موجب شهرت این شرکت در زمینه کیفیت و کارایی بالای محصولات آن گردیده است. شرکت دوزینگ پمپ گرندفوس با داشتن نماینده در کشورهای مختلف توانسته سهم فروش بالایی را در اکثر کشورها به خود اختصاص دهد.

شرکت دوزینگ پمپ Grundfos Alldos، دوزینگ پمپ های مناسبی جهت تزریق و پمپاژ انواع سیالات و همچنین دوزینگ پمپ گازی جهت تزریق گاز کلر را در محصولات خود دارا می باشد.

انواع مدلهای مرسوم دوزینگ پمپ گراندفوس:

• دوزینگ پمپ سلونوئیدی گراندفوس تکفاز
• دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوردار گرندفوس
• دوزینگ پمپ پیستونی موتوردار گراندفوس آلدوس
• دوزینگ گراندفوس هیدرولیک پیستون دیافراگم

Grundfos Dosing Pump DME

دوزینگ پمپ گراندفوس سری DME

• flow rate range: 0.0025 – 940 L/h
• Maximum delivery pressure: up to 18 bar
• Mechanically actuated diaphragm
• Stroke speed control
• Digital control interface
• Pulse control
• Analog 4-20 mA control
• Anti-cavitation/high viscosity mode
• Flow monitoring option
• Accuracy: ±1% repeatability – full range
• Head Material DME Grundfos: PP,PVDF,Stainless Steel
• DME Grundfos Disong Pumps:
DME48-3 , DME19-6 , DME12-6
DME8-10 , DME2-18 , DME60-10
DME150-4 , DME375-10 , DME940-4

قیمت دوزینگ پمپ آلدوز گرندفوس
برای دریافت کاتالوگ دوزینگ گراندفوس مدل Grundfos DME Catalog PDF بر روی آیکون فایل PDF فوق کلیک نمایید.

Grundfos Dosing Pump DDI

دوزینگ پمپ گراندفوس مدل DDI

• DDI208 , DDI209 , DDI222
• flow rate range: 0.003 – 150 L/h
• Maximum delivery pressure: up to 16 bar
• Head Material DDI Grundfos: PVC , PP, PVDF , SS316
• Mechanically actuated diaphragm
• Stroke speed control
• Digital control interface
• Pulse control
• Analog 4-20 mA control
• Anti-cavitation/high viscosity mode
• Plus3 system for auto-degassing option
• Flow monitoring option
• Accuracy: Dosing flow < ± 1.5%, linearity < ± 1.5% • DDI Grundfos Dosing Pumps: DDI 0.4-10 , DDI 2-16 , DDI3-10 , DDI6-10 DDI14-4 , DDI20-3 , DDI 60-10 , DDI150-4

قیمت دوزینگ پمپ گراندفوس DDI
برای دریافت کاتالوگ دوزینگ پمپ گراندفوس مدل Grundfos DDI Catalog PDF بر روی آیکون فایل PDF فوق کلیک نمایید.

Grundfos Dosing Pump DMI

دوزینگ پمپ گراندفوس سری DMI

• DMI 208
• flow rate range: 0.36 – 18 L/h
• Maximum delivery pressure: up to 16 bar
• Protection class: IP65
• Head Material DMI Grundfos: PVC , PP, PVDF , SS316
• Mechanically actuated diaphragm
• Manual knob for stroke length control
• Stroke speed control
• Pulse control
• Plus3 system for auto-degassing option
• Repeatability < +/- 1.5% of within the control range 10-100% • Accuracy : Linearity +/- 4% within the control range 20-100% • DMI Grundfos Disong Pumps: DMI 0.3-10 , DMI 0.8-16 , DMI 1-10 , DMI 1.1-16 DMI 1.6-10, DMI 3-10 , DMI 3.6-16 , DMI 4-8 DMI 5-6 , DMI 6-8 , DMI 9-6 , DMI 14-4 , DMI 18-4

فروش ویژه پمپ آلدوز گراندفوس
برای دریافت کاتالوگ دوزینگ پمپ گراندفوس مدل DMI Grundfos بر روی آیکون فایل PDF فوق کلیک نمایید.

DMX Grundfos Motor Driven Dosing Pump

دوزینگ پمپ گراندفوس سری DMX

• دوزینگ پمپ آلدوز دیافراگمی موتوردار
• DMX 221 , DMX 226 , DMX 227
• Flow rate range: 4 – 2000 L/h
• Maximum delivery pressure: up to 10/16 bar
• Mechanically actuated diaphragm
• Manual knob for stroke length control
• Stroke speed control
• Digital control interface (key pad)
• Analog 4-20 mA control (optional)
• Pulse control
• Available with duplex head (optional)
• DMX Head Material: PVC ,PP,PVDF,Stainless Steel

• DMX Grundfos Dosing Pump:
DMX 4-10 , DMX 8-10 , DMX 16-10 , DMX 7-10 , DMX 14-10 , DMX 27-10 , DMX 9-10 , DMX 18-10 , DMX 35-10 , DMX 12-10 , DMX 26-10 , DMX 50-10 , DMX 17-4 , DMX 39-4 , DMX 75-4 , DMX 25-3 , DMX 60-3 , DMX 115-3 , DMX 24-8 , DMX 52-8 , DMX 100-8 , DMX 142-8 , DMX 37-5 ,DMX 82-5 , DMX 160-5 , DMX 230-5 , DMX 60-3 , DMX 130-3 , DMX 255-3 , DMX 380-3 , DMX 67-8 , DMX 67-10 , DMX 132-10 , DMX 190-8 , DMX 190-10 , DMX 95-8 , DMX 199-8 , DMX 280-6 , DMX 280-8 , DMX 152-6 , DMX 321-4 , DMX 321-6 , DMX 460-3.5 , DMX 460-6 , DMX 249-3 , DMX 315-3 , DMX 525-3 , DMX 765-3 , DMX 430-5 , DMX 860-5 , DMX 1120-5 , DMX 770-3 , DMX 1520-3 , DMX 2000-3

قیمت دوزینگ پمپ گراندفوس دیافراگمی DMX
جهت دریافت کاتالوگ دوزینگ پمپ گراندفوس مدل DMX Grundfos بر روی آیکون فایل PDF فوق کلیک نمایید.

DMH Grundfos Hydraulic Piston Diaphragm Dosing Pump

دوزینگ پمپ گراندفوس سری هیدرولیکی دیافراگمیDMH

• دوزینگ پمپ آلدوز هیدرولیک دیافراگم
• Flow rate range: 0.26 – 1500 L/h
• Maximum delivery pressure: up to 200 bar
• Power: up to 2.2 kw , IP55 or IP65
• Hydraulically actuated diaphragm
• Manual knob for stroke length control
• Stroke frequency control (optional)
• Digital control interface (key pad)
• Analog 4-20 mA control (optional)
• Pulse control (optional)
• Available with duplex head (on request)
• Head Material: PVC ,PP,PVDF,Stainless Steel,Hastelloy C
• DMH Grundfos Dosing Pump:
DMH 251 , DMH 252 , DMH 253 , DMH 254
DMH 255 , DMH 257 , DMH 280 , DMH 281
DMH 283 , DMH 285 , DMH 286 , DMH 287
DMH 288

DMH 2.4-10 ,DMH 5-10 ,DMH 13-10 ,DMH 19-10 ,DMH 24-10 ,DMH 11-10 ,DMH 24-10 ,DMH 37-10 ,DMH 46-10 ,DMH 21-10 ,DMH 43-10 ,DMH 67-10 ,DMH 83-10 ,DMH 100-10 ,DMH 50-10 ,DMH 102-10 ,DMH 143-10 ,DMH 175-10 ,DMH 213-10 ,DMH 291-10 ,DMH 194-10 ,DMH 270-10 ,DMH 332-10 ,DMH 403-10 ,DMH 550-10 ,DMH 220-10 ,DMH 440-10 ,DMH 575-10 ,DMH 770-10 ,DMH 880-10 ,DMH 1150-10 , DMH 750-4 ,DMH 1500-4 ,DMH 2.3-16 ,DMH 4.9-16 ,DMH 12-16 ,DMH 18-16 ,DMH 23-16 ,DMH 10-16 ,DMH 23-16 ,DMH 36-16 ,DMH 45-16 ,DMH 54-16 ,DMH 97-16 ,DMH 136-16 ,DMH 166-16 ,DMH 202-16 ,DMH 276-16 ,DMH 272-16 ,DMH 340-16 ,DMH 450-16 ,DMH 520-16 ,DMH 680-16 ,DMH 2.2-25 ,DMH 4.5-25 ,DMH 11-25 ,DMH 17-25 ,DMH 21-25 ,DMH 85-50 ,DMH 111-50 ,DMH 170-50 ,DMH 222-50 ,DMH 2-100 ,DMH 4.2-100 ,DMH 6.4-100 ,DMH 8-100 ,DMH 9.6-100 ,DMH 10-100 ,DMH 19-100 ,DMH 27-100 ,DMH 33-100 ,DMH 40-100 ,DMH 55-100 ,DMH 20-100 ,DMH 40-100 ,DMH 52-100 ,DMH 70-100 ,DMH 80-100 ,DMH 105-100 ,DMH 1.3-200 ,DMH 2.2-200 ,DMH 2.5-200 ,DMH 3.3-200 ,DMH 9-200 ,DMH 18-200 ,DMH 23-200 ,DMH 31-200 ,DMH 36-200 ,DMH 50-200 ,DMH 3.3-200 ,DMH 7.5-200 ,DMH 10-200 ,DMH 13-200

فروش ویژه پمپ دوزینگ گراندفوس

جهت دریافت کاتالوگ دوزینگ پمپ گراندفوس مدل DMH Grundfos بر روی آیکون فایل PDF فوق کلیک نمایید.

محدوده دبی و فشار پمپ تزریق گراندفوس:

دوزینگ پمپ آلدوز گرندفوس دارای متریالهایی مختلفی بوده و با دارا بودن طیف وسیعی از فشار و دبی می تواند طیف وسیعی از کاربردها در صنایع مختلف را پوشش دهد.
دوزینگ پمپ کوچک تکفاز، پمپ دوزینگ دیافراگمی موتوردار و دوزینگ پمپ هیدرولیکی دیافراگمی موتوردار، بطور کلی محدوده عملکردی زیر را پوشش می دهند.

• Flow Rate: 0.0025 – 2000 Lit/h
• Pressure: up to 200 Bar

کاربرد دوزینگ پمپ گراندفوس:

دوزینگ پمپ گراندفوس در صنایع مختلف نظیر نفت و گاز ، پتروشیمی ،نیروگاه ها، صنایع نساجی ، صنایع چوب و کاغذ سازی، صنایع آب و فاضلاب ، صنایع غذایی و نوشیدینی، صنایع فولاد ، صنایع مس ، صنایع معدنی و … کاربرد گسترده ایی دارد.

• پمپ دوزینگ گراندفوس تزریق آب ژاول
• دوزینگ پمپ تزریق سود و اسید
• دوزینگ پمپ گراندفوس تزریق فسفات ، هیدرازین ، آمونیاک
• دوزینگ پمپ گراندفوس تزریق در بویلر
• دوزینگ پمپ گراندفوس تزریق کاتالیست و تزریق افزودنی ها ادتیوها
• پمپ تزریق گراندفوس آنتی کروژن و تزریق آنتی اسکالانت
• دوزینگ پمپ کلر زنی گراندفوس
• دوزینگ پمپ فلوکولانت و تزریق پلی الکترولیت
• دوزینگ پمپ آلدوز تزریق پک PAC
• دوزینگ پمپ خاص گراندفوس جهت پمپ حلال، پمپ الکل، پمپ اتانول ، پمپ متانول دارای استانداردهای ضد انفجار ATEX
• پکیج تزریق آمین ammine chemical injection package
• درخصوص پمپاژ حلال ها و پکیچ های کامل تزریق حتما با کارشناسان فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.
• دوزینگ پمپ گراندفوس ویژه پمپاژ سیالات قابل اشتعال با استاندارد ضد انفجار
• پمپ تزریق دارو
• پمپ تزریق کود شیمیایی
• دوزینگ پمپ گرندفوس ضد اسید ، پمپ تزریق اسید سولفوریک 98%
• دوزینگ پمپ سود کاستیک ، پمپ اسید نیتریک ، پمپ تزریق سود و اسید دیافراگمی
• پمپ دوزینگ کوچک، پمپ دوزینگ آزمایشگاهی
• پمپ دوزینگ گراندفوس دوزینگ اسانس
• پمپ تزریق گراندفوس دوزینگ آنتی کروژن
• پمپ تزریق گراندفوس پمپاژ رنگ و رزین
• دوزینگ پمپ گراندفوس تزریق مواد ضد کف آنتی فوم
• دوزینگ پمپ گراندفوس تزریق کود مایع
• دوزینگ پمپ گراندفوس تمام استیل ویژه استفاده در صنایع غذایی و نوشیدنی

جهت مشاوره خرید دوزینگ پمپ گراندفوس ، اطلاع از لیست قیمت دوزینگ پمپ گراندفوس ، مشاوره در انتخاب دوزینگ پمپ گراندفوس و فروش قطعه یدکی دوزینگ پمپ گراندفوس ، خرید و قیمت پکیچ تزریق دوزینگ پمپ با شرکت همراه صنعت تماس حاصل فرمایید.

تماس با همراه صنعت